Het Nationaal Afvalrapport: wAARDEvol

Meer dan 60 artikelen en interviews met o.a. Helga van Leur, prof. dr. Jan Jonker, Dopper, Katja Schuurman, Stientje van Veldhoven, Dolf Jansen, Faiza Oulahsen (Greenpeace), prof. dr. Ernst Worrell, Marieke van der Werf, Maurits Groen, Jan Douwe Kroeske, Herman Verhagen (Milieudefensie) en Joos Ockels

Bestel het Afvalrapport

Wilt u de digitale editie van Het Nationaal Afvalrapport: wAARDEvol gratis ontvangen? Vul hieronder uw gegevens in.

Taalcode:
Actienaam:

Test Result:
Test ID:
PDF link:
Employees:
Branch:
Sub-Branche:

* Verplichte velden

Deel het Nationaal Afvalrapport - wAARDEvol:

   

Bestel de gedrukte versie het Nationaal Afvalrapport: wAARDEvol

Voor €45,- kunt u de gedrukte editie van het Nationaal Afvalrapport - wAARDEvol ontvangen. Bij iedere bestelling doneren wij €35,- aan het WWF. Met uw bestelling steunt u dus meteen een goed doel.

BESTEL NU

Wat is het Nationaal Afvalrapport: wAARDEvol?

Het rapport is een mix van cijfers over afvalverwerking en recycling, trends binnen bedrijfssectoren, wetenschappelijke, politieke en beleidsmatige artikelen, luchtige en inspirerende verhalen van bekende en onbekende Nederlanders en Vlamingen over 'hun' duurzaamheid. Een onmisbaar naslagwerk met mooie voorbeelden van personen en bedrijven die niet praten over duurzaamheid, maar het vooral dóen!

Waarom

De noodzaak om de omslag naar een duurzamere wereld te maken, is groot. Gelukkig worden steeds meer burgers, bedrijven en overheden zich hiervan bewust en helpen nieuwe duurzame concepten en innovaties ons in die transitie. 

Wij hopen van harte dat dit rapport u verder motiveert om zelf bij te dragen aan een wereld waarin economie en ecologie hand in hand gaan. Want om écht toe te werken naar een toekomstbestendige, duurzame economie, is een grote verandering noodzakelijk.

Wij verwachten dat na het op gang komen van het vliegwiel naar een duurzame samenleving er grote stappen gemaakt worden naar een transformatie tussen 2020 en 2030. Van Gansewinkel wil in die omslag mee het voortouw nemen en doet dat vanuit haar visie ‘Afval bestaat niet’. 

Het verhogen van de bewustwording rond duurzaamheid is daarbij een belangrijk aspect. Hier komt niet alleen dit ‘wAARDEvol’-Nationaal Afvalrapport uit voort, maar ook zaken zoals:

Nationale Afvaltest

Hoe sorteert u uw afval?

Voor ons is afval de grondstof voor morgen. Maar hoe gaat u met uw afval om? Ontdek hoeveel u weet over afval scheiden, en hoe actief u afval scheidt. Doe de Nationale Afvaltest voor bedrijven!

DOE DE NATIONALE AFVALTEST


Doe de test en krijg meteen een boekje dat u op een andere manier naar uw afval laat kijken.

Afval Prestatie Profiel

Hoe scoort u op milieubesparing?

Ontdek in drie eenvoudige stappen hoe uw bedrijf scoort op milieubesparingen én vergelijk uw score met de benchmark in uw sector. Maak nu uw Afval Prestatie Profiel!

MAAK UW AFVAL PRESTATIE PROFIEL


Zie direct hoeveel grondstoffen uw bedrijf behoudt en hoeveel CO2-uitstoot uw bedrijf vermijdt.

Van Gansewinkel: bruggenbouwer naar een circulaire economie


Onze bedrijfsvideo benadrukt het ‘waarom’ achter Van Gansewinkel. Met andere woorden, waarom doen we de dingen die we dagdagelijks doen? Waarom zijn we als organisatie de bruggenbouwer naar een circulaire economie? Dat leggen we uit aan de hand van drie typen ‘waarden’:

  • ecologische waarde: het terugdringen van CO2-uitstoot en grondstoffenschaarste en het realiseren van een circulaire economie;
  • economische waarde: de financiële waarde van secundaire grondstoffen;
  • maatschappelijke waarde: verantwoordelijkheid voor klanten, medewerkers en de samenleving.